Kdo jsme

my_Těmito stránkami vzdáváme hold hrnčířským mistrům ze zaniklé dílny rodiny Šimůnků v Klínci u Mníšku pod Brdy a zároveň chceme ukázat výsledky našeho snažení o znovuoživení její tradice.

Na začátku jsme byly dvě a daly se dohromady právě díky Podbrdské keramice.

Magdaléna Brožová je klínecká rodačka, keramička a zapálená sběratelka a dokumentátorka původní malované keramiky z Klínce. Ivana Švarcová, rozená Šimůnková je pravnučkou Antonína Šimůnka a poslední klínecký hrnčíř Josef Šimůnek byl bratr jejího dědečka. Před pěti lety bez jakýchkoli předchozích zkušeností s keramikou zkusila malovat na nádoby vytvořené Magdalénou podle původních vzorů ak. mal. Zdislava Hercíka a Zdeňka Hrubého. Společně se pak vydaly na dobrodružnou cestu vzkříšení zaniklé Podbrdské keramiky. Stálo to hodně úsilí, zkoušení, zklamání z nepodařených kusů ale nakonec, jako by jim tam nahoře drželi palce, se vše ustálilo, našly vhodné materiály a technologie a zapomenutá tradice jako Fénix povstala z popela. Keramiku pálí původní technologií v peci otápěné dřevem.

Napsat komentář